Promienniki gazowe cechują się ważnymi parametrami

Urządzenia, którymi ogrzewamy bądź dogrzewamy mieszkania, charakteryzują się szeregiem parametrów. Dotyczy to również tak chętnie stosowanych ostatnio, zwłaszcza przy dogrzewaniu obiektów wielkokubaturowych, promienników gazowych. Do niektórych z nich możemy zaliczyć moc grzewczą i zużycie paliwa. Postaramy się omówić teraz te dwa parametry.

Moc grzewcza to inaczej wydajność urządzenia grzewczego, czyli ilość energii cieplnej, jaką może ono dostarczyć otoczeniu. Jednostką mocy grzewczej jest kW (kilowat). Zakres mocy grzewczej dla promienników gazowych wynosi 13,5-46,1 kW.

Zużycie paliwa to natomiast wielkość określająca, ile gazu promienniki gazowe wykorzystują w danej jednostce czasu. Mierzy się je w rozmaitych jednostkach, np. dm3/h. Decymetry sześcienne odnoszą się do objętości gazu, który stanowi paliwo dla promienników; „h” to oczywiście literka oznaczająca jednostkę czasu - godzinę (ang. hour - godzina).

Te dwa parametry, które omówiliśmy powyżej, są niezwykle istotne, jeżeli chodzi o jak najefektywniejsze dostosowywanie pracy promienników gazowych do uzyskiwania pożądanych wartości temperatury powietrza w obiekcie. Należy brać je pod uwagę przy projektowaniu systemów instalacji grzewczej, podobnie jak wielkość naszego obiektu (przede wszystkim wysokość), powierzchnię, specyfikację produkcji (różne produkcje mogą wymagać różnej temperatury, jedne większej, inne mniejszej). Wszystko to jest niezmiernie ważne przy projektowaniu instalacji energetycznej.